οι λαχνοί μου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας του μη κερδοσκοπικού συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» www.giatoxamogelo.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας του. Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας www.giatoxamogelo.gr  και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλείσθε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του να είναι πλήρεις και ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.giatoxamogelo.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεώς της και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.giatoxamogelo.gr  μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ή / και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτόν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και του ιστότοπου www.giatoxamogelo.gr  ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.giatoxamogelo.gr  δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη επισκεπτών / χρηστών

Οι χρήστες του ιστότοπου www.giatoxamogelo.gr  οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες δικαίου είτε του εσωτερικού είτε του ευρωπαϊκού ή του διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/ και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.giatoxamogelo.gr   και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή / και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη κάθε είδους στον ιστότοπο www.giatoxamogelo.gr  ή σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι χρήστες του ιστοτόπου www.giatoxamogelo.gr  αποδέχονται ότι δε θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Τροποποίηση Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της παρούσας ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νέο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο / αρμοδιότητα και λοιποί όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.giatoxamogelo.gr  καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων της παρούσας ιστοσελίδας. Καμία τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσεως της ιστοσελίδας του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν θα ισχύει παρά μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών ενσωματωθεί στους παρόντες Γενικούς Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.giatoxamogelo.gr 

Όροι Οικονομικών Συναλλαγών 

Εισαγωγή

Το www.giatoxamogelo.gr είναι ιστότοπος  διάθεσης των κλήρων της λαχειοφόρου που διοργανώνει ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με Α.Φ.Μ. 090300392, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (αρ. μητρώου σωματείου 20483/1996), τηλ. 2103306140 και εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σπύρου Λούη 1, στην Ελλάδα. 

Πριν προβείτε σε προμήθεια κλήρων από τον ιστότοπο  www.giatoxamogelo.gr  σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για την προμήθεια των κλήρων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτή της ιστοσελίδας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και πληροίτε τις προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στον ιστότοπο https://www.giatoxamogelo.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς, καθώς και την δέσμευσή σας. Επομένως, εάν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

 1. Όροι  


Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ιστοτόπου www.giatoxamogelo.gr.  Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή νέο νομικό πλαίσιο. Συνεπώς είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους παρόντες όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή  της συναλλαγής είναι οι εφαρμοστέοι κάθε φορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2103306140, e-mail: [email protected] .Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες 

Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο www.giatoxamogelo.gr  όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται υπό την επιφύλαξη, στα πλαίσια της καλής πίστης, τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή κατόπιν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας, σε διόρθωση των οποίων δικαιούται να προβαίνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 1. Περιορισμός ευθύνης

α. O επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο www.giatoxamogelo.gr . Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της σελίδων αυτής.  Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ιστοτόπου www.giatoxamogelo.gr  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.


β. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα δώρα της λαχειοφόρου, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τη δωρήτρια εταιρεία χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.


γ. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

α. Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί το διαδικτυακό τρόπο διάθεσης των κλήρων της λαχειοφόρου που διοργανώνεται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».  Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.


β. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.


γ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα     ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στον ιστότοπο www.giatoxamogelo.gr    δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Χρήση της ιστοσελίδας μας

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από τους επισκέπτες / χρήστες υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, σε άλλη περίπτωση θα καθίσταται αδύνατη η παραλαβή των δώρων. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς. Ειδικότερα, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.giatoxamogelo.gr  του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ως ισχύει κάθε φορά. O επισκέπτης/ χρήστης του ιστοτόπου www.giatoxamogelo.gr εφόσον επιθυμεί, δύναται να αγοράσει κλήρους  συνάπτοντας νομίμως σύμβαση από απόσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994, ως ισχύει,  για την Προστασία των Καταναλωτών, τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο [που αναφέρεται σε παράρτημα του παρόντος]. Για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στον ιστότοπό μας www.giatoxamogelo.gr
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/ προβαίνοντας σε δωρεά με σκοπό την προμήθεια κλήρων,  αναλαμβάνετε:                                        :
α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή και να προβείτε σε δωρεά

β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες  πράξεις. Εάν θεωρηθεί ευλόγως ότι έχει διενεργηθεί τέτοια πράξη «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει το δικαίωμα να την ακυρώσει και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης συναινείτε για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας για τους σκοπούς του Συλλόγου.


Στην περίπτωση που δεν καταχωρήσατε τις απαιτούμενες πληροφορίες, δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της δωρεάς συνεπώς και η παραλαβή των κλήρων. Στην περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων καθίσταται αδύνατη η παραλαβή των δώρων. 

 1. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.giatoxamogelo.gr δηλώνουν ρητά ότι είναι άνω των 18 ετών συμφωνούν και αναλαμβάνουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας www.giatoxamogelo.gr όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.giatoxamogelo.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ή/και προσβολή των χρηστών ηθών και των κοινωνικών αξιών, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 1. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές εμπορικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου) και στην περίπτωση που –όπως εδώ – ο σκοπός είναι κοινωφελής, διότι προορίζεται για τις δράσεις του Εθελοντικού Οργανισμού και συγκεκριμένα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών μας που μεγαλώνουν στα 11 Σπίτια του Οργανισμού. Δικαίωμα υπαναχώρηση στη δωρεά – αγορά κλήρου δεν είναι εφικτή.   Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι εμπιστευτικές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη για την οποία αυτός εξουσιοδοτεί τον ιστότοπο www.giatoxamogelo.gr ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, καθώς και η συλλογή – καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του χρήστη γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εξυπηρέτησης της δωρεάς την οποία επιλέγει να πραγματοποιήσει ο χρήστης με σκοπό την απόκτηση κλήρων για τη λαχειοφόρο που διοργανώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον.  

Ο ιστότοπος  www.giatoxamogelo.gr του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών   .  

Ο ιστότοπος  www.giatoxamogelo.grτου Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ευθύνεται απέναντι στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα ή τον χρήστη της ιστοσελίδας σε περίπτωση που γίνει χρήση της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς την ευθύνη για τον έλεγχο της κάρτας αλλά και για την άμεση ενημέρωση της εκδούσας τράπεζας για τυχόν παράνομη χρήση ή κλοπή της κάρτας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχει ο χρήστης.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη του χρήστη στη σελίδα www.giatoxamogelo.gr και προκειμένου να λάβει τον κλήρο που αντιστοιχεί στη δωρεά του αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του ώστε να ενημερωθεί για την πιθανή ανάδειξή του ως νικητή θα ζητηθεί να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο  & διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Συμπληρωματικά και σε περίπτωση που οι νικητές βρίσκονται σε περιοχή που δεν υπάρχει παράρτημα του εθελοντικού οργανισμού  μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.  Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται  οπουδήποτε στη σελίδα του εθελοντικού οργανισμού και  διαδικτυακού τόπου www.giatoxamogelo.gr προορίζονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και για τους σκοπούς του Συλλόγου, σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016 ΕΕ. 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου πρόκειται να κοινοποιηθούν σύμφωνα με το νόμο στα πλαίσια λογοδοσίας στις αρμόδιες αρχές και ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Συναλλασσόμενος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, ως ισχύει κάθε φορά.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο καθώς και την διόρθωση, αλλαγή ή τη μερική/ ολική διαγραφή τους. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από Το Χαμόγελο του Παιδιού. Θα χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα (εφόσον υπάρχει) για τις αντίστοιχες υπηρεσίες και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου. Τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, δε διατίθενται σε τρίτους.

Ο εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και μεταφορά των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή.

Υπεύθυνος Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Ιωάννης Σιαμάς

[email protected]

Τηλ. 210 3306177

 1. Διαθεσιμότητα Κλήρων 

Οι δωρεές γίνονται δεκτές μέχρις εξάντλησης των προδηλωμένων κλήρων

 1. Τρόποι Δωρεάς

Πληρωμή με χρέωση Πιστωτικής Κάρτας: Το «ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα» www.giatoxamogelo.gr του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, American Express και Mastercard.
Για τη δωρεά με πιστωτική κάρτα οι χρήστες / δωρητές καταχωρούν  τα στοιχεία της  κάρτας τους σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον. Τα στοιχεία που ζητούνται ενδεικτικά είναι:  αριθμός κάρτας, ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμό και ημερομηνία λήξης κάρτας, ccv. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τραπεζικής συναλλαγής ολοκληρώνεται η δωρεά τους και λαμβάνουν αυτοματοποιημένο απαντητικό email με τον αριθμό του κλήρου.

Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας. Αν ο εκδότης της κάρτας δεν εγκρίνει την πληρωμή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού δεν φέρει καμία ευθύνη.

 1.  Επίλυση διαφορών

α. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία, η πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρέχει πληροφορίες είναι:  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς ΕΕΔ είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr), β) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) (http://www.europeanresolution.com) και γ) η DR POINT ΙΚΕ – Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR POINT) (http://www.adrpoint.gr). Επισημαίνεται ωστόσο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθείτε στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να μας έχετε προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά σας είτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 2103306140 είτε στο e-mail: [email protected]  

β. Με την παρούσα αναφορά θεωρείται ότι ο ιστότοπος www.giatoxamogelo.gr του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την επίλυση διαφορών και είναι κατά δήλωση του πάντα πρόθυμο να κάνει χρήση των ΕΕΔ και της ΗΕΔ, αν και εφ’ όσον κριθεί αδύνατη η επίλυσή τους με τους χρήστες της ιστοσελίδας του.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο

α. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και της ιθαγένειας του χρήστη-επισκέπτη, διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μόνον και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. Κάθε επίδοση στα πλαίσια δικαστικής διένεξης ή αναγκαία επικοινωνία του ιστοτόπου www.giatoxamogelo.gr του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τον χρήστη/επισκέπτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης / επισκέπτης κατά την εγγραφή του www.giatoxamogelo.gr. Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους δεν συνιστά σιωπηρή παραίτηση ή ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία ή δικαίωμα αποζημιώσεως που ορίζει ο νόμος, καθώς ο ιστοτοπος www.giatoxamogelo.gr δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά οποτεδήποτε σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χρήσιμο για την διαφύλαξη των συμφερόντων του.


β. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση ακυρωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, κατά το μέρος που δεν ακυρώνεται παραμένει ισχυρή, δεσμευτική και εφαρμοστέα.

Με τη χρήση του ιστότοπου δηλώνετε υπεύθυνα, ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είστε άνω των 18 ετών και αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου/προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου www.giatoxamogelo.gr  του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού».